DIPLOMAGARANTIE

 

Voorwaarden diplomagarantie inburgering en staatsexamen

Hamrah geeft diplomagarantie af voor cursisten die hun best hebben gedaan voor de opleiding en voldoen aan alle voorwaarden.

De diplomagarantie houdt in dat u de examentraining (45 uur ter waarde van € 540net zo vaak doet tot u slaagt. 

U betaalt slechts een keer voor de examentraining. U betaalt de examen- en herexamenkosten zelf. Cursisten zonder diplomagarantie betalen telkens als ze de examentraining doen.

Voorwaarden om voor diplomagarantie in aanmerking te komen:

  • Uw leerbaarheid is gemiddeld of hoog (bepaald door leerbaarheidstoets)
  • Bij instroom vanaf A1 niveau dient u door middel van de TOA toets te bewijzen dat u het startniveau heeft.
  • U dient minimaal 85% van de tijd aanwezig te zijn*
  • Scores tussentijdse toets  >85%
  • Huiswerk maken en inleveren >85%
  • Slagen voor de ICE niveautoets op  alle 4 de onderdelen met een minimum score van 85%
  • U krijgt een uitgebreide examentraining. Tevens wordt u door Hamrah aangemeld voor de examens.

* Niet aangemerkt als afwezig: zwangerschapsverlof (16 weken) en langdurige ziekte met doktersverklaring.