> individueel

  • Als u geen regelmatige werktijden hebt of intensief en effectief Nederlands wil leren, kies dan voor privéles Nederlands. Privélessen zijn effectiever dan een groepsles. U bepaalt samen met uw docent de inhoud en het doel van uw taalles, bijvoorbeeld het voorbereiden op een sollicitatiegesprek, correct kunnen schrijven, foutloos spellen of  de grammatica van het Nederlands leren.
  • Privélessen op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op lokatie van Hamrah of bij u thuis.
  • Tijdens de gratis intake wordt in overleg een vast aantal lesuren afgesproken dat binnen een overeengekomen periode wordt verzorgd.
  • Privéles Nederlands € 65,- per uur, gratis intake op afspraak.