Hamrah – Top taalbureau

Het leren van de Nederlandse taal vanuit de moedertaal van cursist gericht op arbeidsparticipatie/opleiding en toekomstperspectief. Dat is de meest efficiënte manier voor een volwaardige participatie in de maatschappij.

Een taal- en inburgeringtraject met aandacht voor arbeidsparticipatie/opleiding en het creëren van een toekomstperspectief is voor een nieuwe Nederlander (statushouder) van cruciaal belang. Daarom heeft Hamrah samen met de Stichting Business Incubator SeedZ een integrale aanpak ontwikkeld. Deze aanpak is gericht op het combineren van taal en werk met peer coaching.
Wanneer onze cursisten het traject gemotiveerd hebben doorlopen, hebben zij niet alleen de Nederlandse taal beter geleerd, maar ook hun kans op arbeidsparticipatie neemt sterk toe.

Hamrah is medeoprichter van Stichting Business Incubator SeedZ, een Human Centered Business incubator. SeedZ biedt cursisten van Hamrah de mogelijkheid om tijdens de taalcursus tevens te (leren) ondernemen en eigen onderneming te starten. Ook werkt Hamrah samen met de Rotterdamse Volksuniversiteit (www.volksuniversiteitrotterdam.nl) en Stichting UAF (www.uaf.nl). De samenwerking met de RVU biedt Hamrah toegang tot een grote groep hoog gekwalificeerde NT2 docenten en profiteert bovendien van hun 100 jaar onderwijservaring.