Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Hoe moet ik inburgeren?

Hoe u moet inburgeren hangt af van uw situatie.

Er zijn 3 situaties:

1- Asielstatushouder.

2- Gezinsvorming en gezinshereniging (trouwen en naar Nederland komen)

3- Vrijwillig inburgeren (bijvoorbeeld studenten, highly skilled migrant)

Op de inburgeren.nl kunt u aan de hand van uw situatie een stappenplan maken. Om een stappenplan te maken moet u weten onder welke Wet inburgering u valt. Log dan in op Mijn Inburgering, daar kunt zien welke wet voor u geldt; de Wet inburgering 2013 of de Wet inburgering 2021.

 

Scroll to Top