Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Leerroutes Hamrah, Ik val onder de inburgeringswet 2021

Leerroutes Hamrah – Moet je voldoen aan de eisen van de Wet inburgering 2021?
Dan ontvang je een brief van DUO. In die brief staat dat je moet inburgeren. Deze brief ontvang je nadat je:

  • een burgerservicenummer (BSN) hebt,
  • een verblijfsvergunning hebt,
  • en ingeschreven bent bij de gemeente.

Als deze zaken in orde zijn, kan het nog 8 weken duren voordat je de brief ontvangt. Zijn er al 8 weken voorbij en heb je nog steeds geen brief ontvangen van DUO? Neem dan contact met DUO op.

Brede intake en PIP

Na ontvangst van de brief, zal de gemeente een afspraak met u plannen. Tijdens deze afspraak zal de gemeente samen met u het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opstellen en een Leerbaarheidstoets (LBT) afnemen. De ontmoeting en evaluatie worden gezamenlijk aangeduid als de brede intake. In dit plan wordt vastgelegd welke route u zult volgen om in te burgeren, en welke examens u zult moeten afleggen.

Leerroutes Hamrah, er zijn 3 leerroutes:

B1-route

Leerroutes Hamrah – Met de B1-route wordt u voorbereid op betaald werk of vrijwilligerswerk in Nederland. U doet de taalexamens op niveau B1 (Staatsexamen Nt2 programma I) binnen 3 jaar. Als dat niet lukt, kunt u teruggaan naar niveau A2. Daarnaast doet u kennisexamens. In uw PIP of Mijn Inburgering staat aangegeven welke examens u moet doen.

Onderwijsroute, Leerroutes Hamrah

De Onderwijsroute is met name bedoeld voor jongeren. Dit pad bereidt u voor op een opleiding aan mbo, hbo of universiteit. Binnen 3 jaar doet u de taalexamens op niveau B1 of B2 (Staatsexamen Nt2 programma I of II). Ook neemt u kennisexamens af. In uw PIP of Mijn Inburgering staat aangegeven welke examens u moet doen. Dit is een dure route.

Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

Leerroutes Hamrah – De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is bedoeld voor inburgeringsplichtigen voor wie de B1-route of de onderwijsroute te uitdagend is. U leert Nederlands op taalniveau A1 en ook om deel te nemen in de Nederlandse samenleving.

School kiezen: onder de wet 2021

Leerroutes Hamrah – Moet u inburgeren onder de Wet Inburgering 2021?

  • Bent u asielstatushouder, dan kiest de gemeente een school.
  • Bent u gezinsmigrant of wilt u vrijwillig inburgeren, dan kiest u zelf een school.
Scroll to Top