Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


























Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

SROI

Social Return On Investment

Onze sociale missie

Het gebrek aan toekomstperspectief kan leiden tot wederzijdse uitsluiting, wat een problematische situatie creëert voor veel mensen die obstakels ervaren bij volwaardige arbeidsparticipatie in de samenleving. Onze organisatie stelt zich ten doel de sociaaleconomische situatie van deze groep, in het bijzonder migranten, te verbeteren.

Actieve deelname aan de arbeidsmarkt vervult namelijk een essentiële rol bij het bevorderen van sociale cohesie en economische groei. Hierdoor hebben we een positieve invloed op zowel de economische als sociale dynamiek in de regio.
Om de arbeidsmarktpositie van onze doelgroep te versterken, streven wij ernaar een gevarieerde, inclusieve en op competenties gerichte leer- en werkomgeving te bieden. Hierin krijgen deelnemers de gelegenheid hun taalvaardigheid, soft- en hard-skills continu te evalueren en actualiseren. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van een vaardigere beroepsbevolking.
Teneinde onze impact te vergroten, werken wij samen met diverse sociale ondernemingen en stichtingen, waaronder stichting Business Incubator SeedZ. Daarnaast maakt Hamrah deel uit van het Rotterdamse netwerk van impactondernemers 010kwadraat.
Onze keurmerken, zoals Blik op Werk, NRTO en PSO30+, onderstrepen dat wij niet alleen sociale impact nastreven, maar ook hoge kwaliteit van dienstverlening vooropstellen.
Als houder van het Blik op Werk-keurmerk en convenantpartner van de gemeente Rotterdam verzorgen wij taalonderwijs binnen inburgeringstrajecten voor migranten. In onze hoedanigheid van officiële partner van het Expat Centrum Rotterdam bieden wij bovendien uiteenlopende taalcursussen voor expats aan.
Hamrah staat geregistreerd bij het UWV en biedt een scala aan scholingsdiensten. Bovendien is onze organisatie erkend als sociale onderneming en PSO30+-gecertificeerd. Dit stelt bedrijven in staat om taal- of skillstrainingen bij ons in te kopen ter invulling van hun SROI-verplichtingen.
In samenwerking met Awina Academy biedt Hamrah niet alleen diverse trainingen, maar ontwikkelen wij tevens branchespecifieke (vak)taal- en skillstrainingsprogramma’s en leerwerktrajecten. Hierbij zetten wij volop in op de implementatie van geavanceerde technologieën zoals virtual reality (VR) en kunstmatige intelligentie (AI) in onze leermodules. Tot slot is Hamrah een geautoriseerd trainingscentrum voor Rhino (3D-modelleringssoftware).

Talen

Taaltrainingen in het Nederlands, Engels of andere talen zijn beschikbaar op verschillende niveaus, zowel online als in-company.

Skills

Soft of harde vaardigheden, basis en vol VCA (ook in het Perzisch/Farsi), Rhino 3D-modeling en nog meer.

e-learning

Verbeter jouw beheersing van de Nederlandse taal tot op perfectieniveau met onze adaptieve e-learning modules.

Verhuur

Huur moderne ruimtes in het hart van het centrum van Rotterdam, ideaal voor vergaderingen, workshops en cursussen.

Vaktaal

Branchespecifieke vaktaaltraining die gebruik maken van geavanceerde technologieën zoals virtual reality (VR) en kunstmatige intelligentie (AI).

Maatwerktraject

Samen met bedrijven ontwikkelen we leerwerktrajecten, vaktaal trainingen en talentontwikkelingsprogramma.​

Scroll to Top