Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

SROI bij Hamrah

Wat is SROI?

Meting van Impact: SROI (Social Return on Investment) meet de positieve veranderingen van onze projecten. Denk aan meer banen, betere gezondheid en een schoner milieu. SROI bij Hamrah.

Waarde in Geld: Het zet deze veranderingen om in geld. Zo zien we hoeveel waarde we creëren voor de maatschappij.

Brede Kijk: SROI houdt rekening met wat verschillende groepen belangrijk vinden, zoals werknemers, klanten en gemeenschappen.

Waarom Gebruiken Wij SROI bij Hamrah?

Maatschappelijke Waarde Meten: SROI toont hoe onze projecten de maatschappij verbeteren, zowel financieel als sociaal en ecologisch.

Inzicht in Impact: Door impact in geld uit te drukken, zien we welke projecten de meeste waarde opleveren.

Betrokkenheid van Iedereen: SROI neemt verschillende perspectieven mee, zoals die van klanten, werknemers en gemeenschappen.

Beter Beslissen: SROI helpt ons bij het kiezen van projecten met de meeste positieve impact.

Transparantie en Verantwoording: Door SROI-resultaten te delen, tonen we wat we doen en hoe we bijdragen aan de maatschappij.

SROI bij Hamrah

Bij Hamrah gebruiken we SROI om de bredere effecten van onze taalprogramma’s op de maatschappij en het milieu te meten. Dit helpt ons te begrijpen hoe onze inspanningen bijdragen aan positieve veranderingen. We zetten de voordelen van onze projecten om in geldwaarde, zodat we de maatschappelijke impact beter kunnen kwantificeren.

Onze focus ligt op het verbeteren van de taalvaardigheid van onze studenten, wat leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt en een hogere levenskwaliteit. Door SROI kunnen we aantonen hoeveel banen er zijn gecreëerd, hoeveel gezonder onze deelnemers zijn geworden en hoe ons werk bijdraagt aan een schoner milieu. Deze bredere kijk helpt ons om de verschillende belangen van onze belanghebbenden te begrijpen en te waarderen.

Het gebruik van SROI bij Hamrah stelt ons in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over welke projecten we moeten voortzetten of uitbreiden. We betrekken hierbij de meningen en behoeften van onze klanten, werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit zorgt voor een inclusieve benadering waarbij iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Daarnaast delen we onze SROI-resultaten om transparant en verantwoord te zijn naar onze stakeholders. Dit laat zien wat we doen, waarom we het doen en welke impact we hebben op de samenleving. Door open te zijn over onze resultaten, bouwen we vertrouwen en laten we zien dat we ons inzetten voor het creëren van echte maatschappelijke waarde.

In het kort, SROI is een cruciaal hulpmiddel bij Hamrah. Het helpt ons om de waarde van onze projecten te meten en te communiceren, en om beslissingen te nemen die de meeste positieve impact hebben. Zo kunnen we blijven bijdragen aan een betere samenleving, waarin iedereen gelijke kansen heeft om te slagen.

Scroll to Top