Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Wet inburgering 2021

In het nieuwe inburgeringsstelsel, getart op 1 januari 2022, hebben gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.

Er zijn 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:

De B1 route;

 • Taalniveau B1,
 • Gericht op participatie op de arbeidsmarkt,
 • Geen minimum- of maximum aantal uur; afronden binnen 3 jaar,
 • Examen taalniveau B1 en examen KNM.

De onderwijsroute;

 • Taalniveau B1,
 • Gericht op doorstroming naar MBO, HBO of WO,
 • 1000 uur taal en 500 uur andere vakken,
 • Examen taalniveau B1 en examen KNM.

De zelfredzaamheidsroute of Z route;

 • Streefniveau A1,
 • Gericht op deelname aan de Nederlandse samenleving,
 • 800 uur taal en 800 uur participatie,
 • Geen examen; afronding via eindgesprek met gemeente.

Statushouders: Gemeenten zijn verantwoordelijk om statushouders een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod bevat:

Gezinsmigranten: Ook gezinsmigranten en overige moeten wel zelf hun leerroute regelen en betalen.

Scroll to Top