Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Wet inburgering 2021

n het nieuwe inburgeringsstelsel, gestart op 1 januari 2022, spelen gemeenten een cruciale rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn volgens de Wet inburgering 2021. Deze wet introduceert drie nieuwe leerroutes voor inburgering:

B1 route:
De B1 route richt zich op taalniveau B1 en is bedoeld om nieuwkomers voor te bereiden op participatie op de arbeidsmarkt. Er is geen minimum- of maximum aantal uren vastgesteld voor deze route, maar deelnemers moeten hun inburgering binnen drie jaar afronden. Om de B1 route succesvol te voltooien, moeten nieuwkomers het examen taalniveau B1 en het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) afleggen. Wet inburgering 2021.

Onderwijsroute:
De onderwijsroute is eveneens gericht op taalniveau B1, maar heeft als doel nieuwkomers door te laten stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of de universiteit (WO). Deze route omvat 1000 uur taalonderwijs en 500 uur andere vakken. Ook hier dienen deelnemers het examen taalniveau B1 en het examen KNM af te leggen om hun inburgering te voltooien.

Zelfredzaamheidsroute of Z route:
De zelfredzaamheidsroute richt zich op taalniveau A1 en heeft als doel nieuwkomers deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving. Deze route omvat 800 uur taalonderwijs en 800 uur participatie. In tegenstelling tot de andere routes is er geen formeel examen aan het einde; afronding gebeurt via een eindgesprek met de gemeente. Wet inburgering 2021.

Statushouders en Gezinsmigranten:
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een sluitend inburgeringsprogramma voor statushouders, wat inhoudt dat zij een passend aanbod moeten doen dat aan de behoeften van de statushouders voldoet. Dit omvat begeleiding en ondersteuning bij het inburgeringsproces. Gezinsmigranten en overige nieuwkomers moeten echter zelf hun leerroute regelen en de bijbehorende kosten dragen.

Het nieuwe stelsel benadrukt maatwerk en de verantwoordelijkheid van gemeenten om nieuwkomers effectief te ondersteunen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. De verschillende leerroutes zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van nieuwkomers, variërend van arbeidsparticipatie tot educatieve doorstroming en maatschappelijke integratie.

aanmelden voor inburgering:

Scroll to Top